Vergaderingen

De wijkraad vergadert op dinsdag.

Locatie De Blinkert is voorlopig niet beschikbaar als vergaderlocatie. Voor alsnog is de vergadering online (Zoom), aanvang 20.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar, de te bespreken onderwerpen worden een week van te voren bekend gemaakt. Via de wijkkast naast de Dekamarkt en hier op de site.

Wilt u horen wat er zoal speelt in de wijk? Of wilt u uw zegje doen over een onderwerp? U bent van harte welkom om ‘aan te schuiven’. Wilt u iets bespreken in de vergadering? Stuurt u ons dan een e-mail: wijkraadramplaankwartier@live.com

De volgende vergadering is op: 26 januari via zoom

2020-09-15 verslag wijkraadvergadering Ramplaan

2020-01-21 VERSLAG wijkraadvergadering Ramplaan

2019-11-26 VERSLAG Wijkraad Ramplaankwartier-1

2019-09-17 VERSLAG Wijkraad Ramplaankwartier

2019-07-09 Verslag wijkraad Ramplaankwartier

2019-05-21 Verslag wijkraadsvergadering

Notulen 12-03-2019

Notulen 15-01-2019