Wijkraad

De wijkraad Ramplaankwartier bestaat uit een enthousiaste groep bewoners die zich op tal van terreinen inzet voor de buurt.

Voelt u zich betrokken bij de wijk en haar directe omgeving kom dan langs bij de wijkraadsvergadering of neem contact op met de Wijkraad wijkraadramplaankwartier@live.com