Wijkkrant

De wijkkrant heeft een informatieve en een sociale functie. Het is het orgaan bij uitstek voor de berichtgeving van de activiteiten van de wijkraad. De krant heeft ten doel de bewoners van de wijk te informeren over allerlei zaken en wetenswaardigheden die in en om de wijk spelen. Zij probeert de bewoners betrokken te houden bij hun directe omgeving en heeft in die zin dan ook een sociale functie. De redactie bestaat uit vrijwilligers, bewoners uit de buurt.

Redactie: Annelies Homburg, Jolanda Koster, Jacqueline Moerkerk en Ingrid Schenk (wijkkrantramplaankwartier@gmail.com)
Vormgeving wijkkrant / aanlevering advertenties en tarieven info: Evert Root (evertroot@gmail.com)

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 3 oktober.
Kopij kunt u inleveren uiterlijk 12 september op de volgende adressen:
Gilles Schoolmeesterlaan 28 of Bloemveldlaan 43
of via wijkkrantramplaankwartier@gmail.com

Haarlems Dagblad, 26 november

De wijkkrant in pdf :

WIJKKRANT_juni_juli_2020

WIJKKRANT_april_2020

WIJKKRANT_feb_2020

WIJKKRANT_dec_2019

WIJKKRANT_okt_2019

WIJKKRANT_juli_2019

WIJKKRANT_april_2019

WIJKKRANT_februari_2019

WIJKKRANT_december_2018

WIJKKRANT_oktober_2018