Schoonoordlaan

Beste wijkbewoners,

In de wijkkrant van april jl. hebben wij een stukje ingezonden over de bekladde muur tegenover ons huis, hoek Schoonoordlaan/Ramplaan.

Die muur hebben wij geverfd samen met bewoners Schoonoordlaan/Noordertuindorpslaan.
Een deel van de kosten van de materialen is door ons betaald.
We hebben in het kader van een ‘buurtverbeterproject’  een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente.

Van de gemeente hebben wij financiële steun ontvangen, om precies te zijn, dat deel wat wij zelf hebben betaald.
Het project is dus (mede) dankzij financiële steun van de gemeente Haarlem gerealiseerd.

Met dank aan de gemeente Haarlem.

Ted van Berkel & Ellen Vink