Vergaderingen

De wijkraad vergadert op dinsdag.

Locatie De Blinkert, zaal De Duinpan, aanvang 20.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar, de te bespreken onderwerpen worden een week van te voren bekend gemaakt. Via de wijkkast naast de Dekamarkt en hier op de site.

Wilt u horen wat er zoal speelt in de wijk? Of wilt u uw zegje doen over een onderwerp? U bent van harte welkom om aan te schuiven. Wilt u iets bespreken in de vergadering? Stuurt u ons dan een e-mail: wijkraadramplaankwartier@live.com

De volgende vergadering is op: 27 november Agenda 27 november 2018

verslag wijkraadsvergadering Ramplaankwartier 18 sept’ 2018

Wijkraadvergadering Ramplaankwartier 2018-07-17

notulen 29-05-2018 wijkraad Ramplaankwartier

27 maart 2018 notulen

30 januari 2018 notulen