Vergaderingen

De wijkraad vergadert op dinsdag.

Locatie De Blinkert, zaal De Duinpan, aanvang 20.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar, de te bespreken onderwerpen worden een week van te voren bekend gemaakt. Via de wijkkast naast de Dekamarkt en hier op de site. Vergaderingen 2019: 26 november. 2020: 21  januari

Wilt u horen wat er zoal speelt in de wijk? Of wilt u uw zegje doen over een onderwerp? U bent van harte welkom om aan te schuiven. Wilt u iets bespreken in de vergadering? Stuurt u ons dan een e-mail: wijkraadramplaankwartier@live.com

De volgende vergadering is op: 26 november Agenda wijkraad 26 november 2019

 

2019-09-17 VERSLAG Wijkraad Ramplaankwartier

2019-07-09 Verslag wijkraad Ramplaankwartier

2019-05-21 Verslag wijkraadsvergadering

Notulen 12-03-2019

Notulen 15-01-2019