Projecten

Hier vindt u alle achtergrondinformatie over de lopende projecten in de wijk Ramplaankwartier.

Rust bij de Kust

Het platform Rust Bij De Kust is een samenwerkingsverband van organisaties en wijkraden die de verkeers- en geluidsoverlast van het circuit willen terugdringen. De mogelijke komst van de Formule 1, die deze overlast naar verwachting zal vergroten, heeft hen er toe gebracht hun krachten te bundelen. Meer informatie www.rustbijdekust.nl   (VRIJWILLIGERS VACATURE) Het platform Rust…lees verder »

Verkeersveiligheid Rollandslaan

In het voorjaar van 2016 hebben wij, een groep bewoners van de Rollandslaan, een comité opgericht om aandacht te vragen voor het probleem van de verkeersveiligheid aan de Rollandslaan. Er wordt te hard gereden, er zijn verschillende onoverzichtelijke verkeerssituaties en de voorrangsregels worden niet in acht genomen. De Rollandslaan nodigt uit tot te hard rijden…lees verder »

Het groene schoolplein

    2017 De Lieven de Keypenning De Lieven de Keypenning is de stadsprijs voor architectuur, monumenten, stedenbouw, openbare ruimte en groen. De jury- en publieksprijs van deze 9e editie werden dinsdagavond uitgereikt in de Gravenzaal. De juryprijs ging naar de Kweektuin en de publieksprijs was voor project De Groene Schoolpleinen. De Groene Schoolpleinen is…lees verder »

Tennispark Duinvliet

                                 

Westelijk Tuinbouwgebied

Het Ramplaankwartier ligt in de ‘Tuin van Haarlem’: het Westelijk Tuinbouwgebied. Het is een gebied van ongeveer 90 hectare groot en er wordt al meer dan 400 jaar bollen, bloemen of groenten gekweekt. Het is de laatst overgebleven – grotendeels open – ruimte tussen de stad Haarlem en de landgoederen aan de Binnenduinrand. Het vormt…lees verder »