Scharrelbosje

Update: Inmiddels zijn de bewoners en team van de oude locaties op 17 april verhuisd naar hun nieuwe huis en werkplek aan het Willem Dreesplantsoen.

 
februari/maart 2018:De bouw van de nieuwe locatie van RIBW K/AM aan de Pieter Wantelaan zit in de laatste fase.
——————————————————————————————————————

 

Pré Wonen wil in het ‘Scharrelbosje’ een woongebouw neerzetten voor cliënten van het RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen). Het door architect Hans Wagner ontworpen gebouw wordt drie lagen hoog en krijgt dertig wooneenheden, gemeenschappelijke ruimtes en een kantoorruimte. De bewoners rondom het Willem Dreesplantsoen probeerden alles om het Scharrelbosje groen te houden en ook als natuurlijke speelplaats voor de kinderen te behouden.

—————————————————————————————————————–

In de week van 24 augustus 2015 is bekend geworden dat het beroep tegen de omgevingsvergunning in het kader van de bebouwing van het Willem Dreesplantsoen (het Scharrelbosje) door de rechtbank is afgewezen. Dat betekent dat de omgevingsvergunning is geaccepteerd. Er is nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan maar de verwachting is dat dit niet zal gebeuren. De wijkraad is teleurgesteld in deze uitkomst omdat wij van mening zijn dat bebouwing in de wijk niet dient plaats te vinden ten koste van groen. Veel dank gaat uit naar de bewoners die zich al die jaren hebben ingezet om het kappen van het Scharrelbosje te voorkomen.

Op 30 juni wordt het ‘Beroep Scharrelbosje’ in de Rechtbank behandeld.

April 2015: Stichting Behoud Scharrelbosje i.o.  heeft de afgelopen tijd alles gedaan om bebouwing van het Bosje tegen te gaan. Dankzij de gulle giften van een aantal buurtbewoners is er een juridisch goed onderbouwd beroep aangetekend bij de Rechtbank.

Op 2 maart heeft de gemeente de wijkraad schriftelijk geïnformeerd dat de definitieve omgevingsvergunning voor de bouw van RIBW woningen aan het Willem Dreesplantsoen (ook wel Scharrelbosje) is verstrekt. Dat is een opmerkelijke ontwikkeling aangezien er nog een bezwaarprocedure loopt die is gestart door Actiecomité behoud Scharrelbosje i.o. Deze bezwaarprocedure is door de stichting gestart naar aanleiding van een Wet Openbaar Bestuur verzoek die eerder door dezelfde stichting is ingediend. De stichting is in contact met de gemeente over de gang van zaken en de (mogelijke) implicaties daarvan.

1. Collegebesluit

Bijlage A Bijlage B

——————-

Haarlems Dagblad 25 januari 2015

HD24:1:15 scharrelbosje

Haarlems Dagblad 27/11/2014

Haarlems Dagblad 27/11/2014

——————————————————————————————————————

juni 2014: Door o.a. De Stichting i.o. Behoud Scharrelbosje, de Omwonenden, de Wijkraad en Stichting Ramplaankwartier zijn de Zienswijzen inzake het ontwerpbesluit bouw woon- en zorgcomplex Dr. WIllem Dreesplantsoen/Pieter Wantelaan afgeleverd bij de Gemeente Haarlem. Inmiddels hebben meer dan 400 mensen de petitie getekend. Maar liefst 291 omwonenden hebben de Zienswijze meegetekend.

—————————————————————————————————————–

In het najaar gaat de bouw van het wooncomplex in het Scharrelbosje echt van start. ,,Het is jammer voor de buurt, maar er is voor ons geen andere optie dan hier te bouwen’’, zegt Nico Broers, manager vastgoed bij corporatie Pré Wonen.

scharrelbosje 15-03-2014

HD 15 maart 2014

——————————————————————————————————————

Haarlems Dagblad 17-10-2013:

Wethouder Cassee: Niet bebouwen Scharrelbosje kost 2,7 miljoen

HD Scharrelbosje 17-10-2013

reactie van Hugo Spruijt in het Haarlems Dagblad 22-10-2013: Wethouder Cassee wil wel erg graag dat het Scharrelbosje in het Ramplaankwartier wordt bebouwd. Hij meldt aan de gemeenteraad dat het niet bebouwen van het bosje de gemeente Haarlem 2,7 miljoen euro zou kosten. Dat is wel een beetje kort door de bocht. De gemeente heeft het bosje in 2008 voor 1,6 miljoen euro verkocht aan Pré Wonen. Een domme actie, waarvan een meerderheid van de gemeenteraad nu zegt dat dit niet had moeten gebeuren. Pré Wonen heeft vervolgens 7 ton aan planvorming uitgegeven, schrijft de wethouder. Overigens is ongetwijfeld een deel van deze kosten al gemaakt voor de koop. Maar voor uit, stel die 7 ton klopt. En 4 ton rente, zegt de wethouder. Vooruit dan maar. 1,1 miljoen kosten voor Pré.

Stel de gemeente wil het bosje nu terugkopen, omdat ze liever ten halve keert dan ten hele dwaalt. Heel vervelend voor Pré, zij moet op zoek naar een andere locatie in Haarlem. En stel het bosje kost opnieuw 1,6 miljoen. Dan geeft de gemeente netto de 1,6 miljoen uit 2008 weer terug. Heeft de gemeente dan 1,6 miljoen verloren? Nee, het bosje is weer van de gemeente en er moet waarschijnlijk aan Pré kosten worden vergoed, maximaal 1,1 miljoen euro.

Alleen als je vergeet dat er vijf jaar geleden geld voor het Scharrelbosje is ontvangen, lijken de kosten nu 2,7 miljoen. Maar van een wethouder verwacht ik dat hij wat verder kijkt dan het nu. Immers, vernietiging van groen is, zoals wethouder Mulder onlangs betoogde, ‘voor de eeuwigheid’.

————————————

Hagepreek voor het Scharrelbosje

Groen Scharrelbosje gaat paar miljoen kosten

Sombere toekomst

Betrokken straten: