Het groene schoolplein

beatrixschool_DSC6515

 

 

2017 De Lieven de Keypenning

De Lieven de Keypenning is de stadsprijs voor architectuur, monumenten, stedenbouw, openbare ruimte en groen. De jury- en publieksprijs van deze 9e editie werden dinsdagavond uitgereikt in de Gravenzaal. De juryprijs ging naar de Kweektuin en de publieksprijs was voor project De Groene Schoolpleinen.

De Groene Schoolpleinen is een project van de gemeente in samenwerking met acht basisscholen, waarvan de Beatrixschool er een van is. De prijs werd in ontvangst genomen door Diana Bakboord van de gemeente. “Een groen schoolplein brengt creativiteit, rust, ontdekking en veelzijdige beweging samen. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan het behoud van soorten planten en dieren, de biodiversiteit. Een groen schoolplein biedt kinderen de kans op een natuurbeleving. Hierdoor groeit hun belangstelling voor en betrokkenheid bij de natuur, een belangrijke basis voor hun gedrag in de toekomst.’’

2016.

De Beatrixschool heeft van de gemeente Haarlem subsidie gekregen om de schoolpleinen te vergroenen. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen buiten spelen en in aanraking komen met de natuur. Het is goed voor de creativiteit en fantasie van kinderen om middels natuurlijke elementen (denk aan boomstammen, water, zand, klimstenen) de wereld te ontdekken.

Aan deze behoefte van kinderen zal op het nieuwe schoolplein ruimschoots tegemoet gekomen worden. Een commissie van ouders, leerkrachten, deskundigen en leerlingen zijn maanden bezig geweest om een mooi plan te maken.

De school wil ook een plek creëren waar kinderen zich aan de drukte kunnen onttrekken en rustig kunnen genieten van de natuur. Deze tuin noemen wij de Beleeftuin en zal tot stand komen deels door aanvullende sponsoring van de Rabobank Haarlem.

Kinderen van de school hebben reeds aan de bewoners van de huisjes, gelegen naast de school, bloembolletjes uitgedeeld in een potje. Dit was een succes.

Dinsdag 26 januari

…heeft de directeur Tom Spits aan de wijkraad de plannen gepresenteerd. Hovenier Hans Stolvoort was hier ook bij aanwezig. Zijn deskundigheid zal onmisbaar zijn bij de realisatie van de plannen. De plannen zijn positief ontvangen door de wijkraad.

Op woensdag 3 februari

De boom wordt naar z'n plek gereden

De boom wordt naar z’n plek gereden

…. zijn de eerste bomen geplant op het grote plein. Dit was de officiële start van het project. Op het hoofdplein zullen naast deze bomen ook natuurlijke elementen worden geplaatst om op te spelen.

Zoals gezegd zal een van deze pleinen een tuin worden om van de rust en de natuur te genieten. Op het plein ernaast, waar nu de fietsen staan, komt een plek waar kinderen met hun karren en skelters rond kunnen rijden. Ook hopen wij daar een buitentribune te kunnen realiseren wat gelegenheid geeft aan de leerkrachten om eens een keer buiten een les te kunnen geven of een voorstelling te kunnen houden in de buitenlucht.

Ook is de school heel blij met wijkbewoners of bedrijven die belangstelling hebben voor sponsoring van bepaalde elementen van de pleinen of bijvoorbeeld de catering willen verzorgen tijdens de klusmiddagen.

Document1

 

Vrijdag 1 juli

Onze droom om van een ‘grijs’ schoolplein een ‘groen’ schoolplein te maken, hebben we kunnen realiseren. Uw bijdrage hierbij is voor ons zeer belangrijk geweest. De Beatrixschool heeft nu drie prachtige, groene schoolpleinen waar onze leerlingen en toekomstige generaties enorm veel plezier van zullen hebben. Dit feestelijke feit is gevierd met een opening van de pleinen op vrijdag 1 juli.