College Haarlem kiest voor een groene en bereikbare stad

Met het vaststellen van 'Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar' maakt het college keuzes over de inrichting van de openbare ruimte voor de komende decennia. Dit is nodig omdat Haarlem groeit en we steeds meer eisen stellen …lees verder »

Samen naar een duurzaam Ramplaankwartier

Stichting Duurzaam Energie Ramplaan werkt met een steeds groter wordende groep bewoners aan het verduurzamen van onze wijk. Dat doen we niet alleen door energie te besparen of schone energie op te wekken maar door ook …lees verder »

Voorbereidingen gladheidseizoen

In november begint het officiële gladheidseizoen. Om dit goed voor te bereiden test Spaarnelanden op woensdag 25 oktober 2017 de strooiroutes en het wintermaterieel. Tijdens een ‘generale repetitie’ van de …lees verder »

Gemeentelijke zorgpolis

Haarlemmers met een krappe beurs, en met gemiddelde of hoge ziektekosten, kunnen met ingang van 2018 een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten zonder eigen risico, de Gemeentelijke zorgpolis. Gemeente …lees verder »

Verwijderen van herfstbladeren weer gestart

Het is herfst en de bladeren vallen van de bomen. Dit kan overlast geven of voor onveilige (verkeers)situaties zorgen. Daarom verwijdert Spaarnelanden, in opdracht van de gemeente Haarlem, in het najaar gevallen blad in …lees verder »

023DOEN helpt Haarlemmers hun ideeën te realiseren

023DOEN is een nieuwe organisatie die Haarlemmers helpt hun ideeën te realiseren én die een platform biedt waar zij hun ideeën of plannen, kennis en ervaring met de stad kunnen delen. Doel is om mensen met ideeen met …lees verder »

Subsidie sociale initiatieven

Voorstellen kunnen nog tot 1 oktober 2017 ingediend worden. Lees meer op www.haarlem.nl/sociale-initiatieven Haarlem zoekt weer nieuwe sociale ideeën of projecten met als resultaat; Haarlemmers in wijken en …lees verder »

Stiltetuin aan het Marcelisvaartpad

Haarlems Dagblad, Judy Nihof 12 september 2017: Er zit schot in de aanleg van de stiltetuin aan het Marcelisvaartpad in Haarlem-West. Initiatiefnemer Hanna van der Schee hoopt de tuin, waar de mobiele telefoon uitgaat en …lees verder »

Kraan valt op nieuwbouw

Vrijdagochtend: Een bouwkraan zakt weg en valt op het bouwproject aan de Gilles Schoolmeesterlaan/Pieter Wantelaan. …lees verder »

Haarlemse vrijwilligers in het zonnetje met Uitblinker Festival

Doet u vrijwilligerswerk in Haarlem? Dan bent u van harte welkom op het Uitblinker Festival op woensdag 27 september! De gemeente Haarlem, de Vrijwilligers Centrale Haarlem, BUUV Haarlem en de Participatieraad Haarlem …lees verder »